beskæftiget

beskæftiget
engaged

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Hvidstengruppen — 1943 1944 var en dansk modstandsgruppe, der under besættelsen var beskæftiget med at modtage materiel nedkastet fra engelske fly. Gruppen var centreret om Hvidsten Kro og kroejer Marius Fiil. Gruppen blev røbet af en engelsk faldskærmsmand,… …   Danske encyklopædi

  • Terminologiudvalget — er et udvalg der har udarbejdet en liste over nogle almindelige it ord. Listen er blevet til som et resultat af diskussioner om it begreber og den sproglige side af brugen af dem. Terminologiudvalget har beskæftiget sig med ordene som et… …   Danske encyklopædi

  • Trelegemeproblemet — går ud på at bestemme bevægelsen af tre legemer, som gensidigt tiltrækker hinanden. Bortset fra visse specialtilfælde er problemet uløseligt. I Danmark har især Elis Strömgren (1870 1947) beskæftiget sig med problemet …   Danske encyklopædi

  • færgemand — fær|ge|mand sb., en, færgemænd, færgemændene (person som er beskæftiget med færgefart) …   Dansk ordbog

  • åndsarbejder — ånds|ar|bej|der sb., en, e, ne (person der er beskæftiget med åndeligt arbejde) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”